30/01/2019
    
In 2018 heeft onze actie landelijk het recordbedrag van € 120.000 opgebracht.
60 clubs zamelden in december naast DE punten, ook vreemd en oud geld in. 
Voor uitgebreide info: www.vreemdenoudgeld.nl