09/12/2020

De opbrengst van de Actie 'Support de Bio Manege-kids' bedraagt voor 2020: €2585,--. Door de Stichting Het Gehandicapte Kind wordt het bedrag met 50% aangevuld tot €4000,--.