27/02/2019
De "Douwe Egberts Waardepunten actie" voor de Voedselbank Arnhem heeft dit jaar
320.000 punten opgebracht, goed voor 661 pakken koffie.