14/06/2023

De bijeenkomst van dinsdag 13-06-2023 was weer een bijzondere. Zo is er een nieuw lid geinstalleerd en dat is Maurice Berendsen. Maurice, van harte welkom!

Klaas Dijkstra ontving uit handen van de president een onderscheiding van Lions International voor zijn niet aflatende inzet als voorzitter van de ledencommissie Dit is kennelijk ook in Oakbrook opgevallen. Waarvoor hulde van Lions Club Arentheem in de vorm van een daverend applaus.

Tot slot werd door de president de versierselen uitgereikt aan Hans Engel in verband met zijn 30-jarig jubileum. Hans, gefeliciteerd.